Blokování stránek
Evidence a schvalování dovolených
Software pro HelpDesk
Informace o obcích a městech
Sledování práce na PC
Nabídky práce, volná místa
Nejbližší lékárna
Designové doplňky
Síťové nástroje online
Tvorba dotazníků zdarma
Tvorba online testů zdarma
Správa sítí
Elektonický ohradník pro psy
Kapsy na dokumenty
Čelovky

Seznam testů

Šablony online testů Můžete využít některý test z našich šablon, které jsou připraveny pro Vás, či si vytvořit online test jiný, který Vám bude vyhovovat, a to zcela zdarma.

Šablony testů
Skupina testů / Název testu Celkem otázek
Firmy -> Office
Excel - základní znalosti7
Word - základní dovednosti6
Firmy -> Programování
Programování - základy PHP12
Programování - pokročilé PHP7
Základní školy -> Angličtina
AJ - nepravidelná slovesa20
AJ - what, which, how8
AJ - předložky10
Základní školy -> Český jazyk
ČJ - diktát - vyjmenovaná slova po B1
ČJ - diktát - vyjmenovaná slova po B1
ČJ - shoda přísudku s podmětem15
ČJ - shoda přísudku s několikanásobným podmětem12
ČJ - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně24
ČJ - psaní předpon s-, z-11
ČJ - s/z11
ČJ - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně1
ČJ - tvar zájmen1
ČJ - vyjmenovaná slova po B1
ČJ - diktát - shoda přísudku s podmětem1
Základní školy -> Dějepis
Dějepis - pravěk10
Dějepis - Karel IV11
Základní školy -> Chemie
Chemie - značky prvků15
Ch - chemické prvky15
Základní školy -> Matematika
Matematika - test pro 4 a 5 ročník18
Matematika - převody římských čísel na arabská15
Matematika - převody arabských čísel na římská15
Matematika - převody jednotek20
Matematika - sčítání a odčítání do 10016
Matematika - malá násobilka14
Základní školy -> Programování
Java test30
Informatika 5. třída11
Základní školy -> Všeobecné
Finanční gramotnost na OAO15
Základní školy -> Zeměpis
Zeměpis - hlavní města světa10
Zeměpis - Hlavní města Ameriky10
Zeměpis - Hlavní města Asie10
Zeměpis - Hlavní města Evropy10
Zeměpis - Amerika - poloha, rozloha, členitost8
Zeměpis - Africká hlavní města10